Gratis Prov - Teoriprov för B-Körkort

Tid kvar: 

1. När ska du använda varningsblinkers?

 • När jag stannat vid en busshållplats för att släppa av en passagerare
 • När jag har fått motorstopp och utgör fara för andra fordon
 • När jag parkerat på en huvudled

2. Vad menas med reaktionssträcka?

 • Den sträcka bilen färdas från det att jag börjar bromsa tills bilen står still
 • Den sträcka bilen färdas från det att jag uppfattar en fara tills jag hinner reagera
 • Den tid det tar för mig att reagera

3. Vid vilken situation är det störst risk att fartblindhet orsakar en olycka?

 • När jag kör ut ur en tunnel
 • När jag kör upp på en motorväg
 • När jag blir bländad av mötande trafik
 • När jag kör av en motorväg

4. Vad gäller i korsningen?

 • Utfartsregeln
 • Högerregeln
 • Alla andra fordon i korsningen har väjningsplikt mot mig

5. Vad är sant angående krockkudde?

 • Den utlöses alltid vid kollisioner
 • Krockkudde får inte användas i kombination med säkerhetsbälte
 • Man bör inte sitta närmare än 25 cm från krockkudden
 • Barn skyddas bäst om de sitter i en bilbarnstol vid en plats som har krockkudde

6. Vad är den största fördelen med biobränsle jämfört med fossilt bränsle?

 • Växthuseffekten påverkas inte
 • Motorprestandan blir bättre
 • Slitaget på motorn blir mindre
 • Motorns delar smörjs och därmed minskar utsläppen

7. Framför dig kör ett fordon med LGF-skylt. Vilken är den högsta hastighet som fordonet får köra?

 • 30 km/h
 • 40 km/h
 • 45 km/h
 • 60 km/h

8. Denna tilläggstavla upplyser om en trafikgrupp, vilken?

 • Hörselskadade
 • Synskadade
 • Äldre människor
 • Rullstolsburna

9. När du kör i dagsljus, vilken belysning är tillåten att kombinera med halvljus?

 • Parkeringsljus
 • Extraljus
 • Dimljus

10. Vad är sant angående den gula markeringen på trottoarkanten?

 • Jag får parkera här men högst i 24 timmar
 • Jag får parkera här men bilens hjul får inte stå på trottoarkanten
 • Jag får stanna men inte parkera här
 • Jag får inte parkera eller stanna här

11. Vad är sant om vägmärket?

 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa hastighetsskylt
 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa korsning
 • Vid omkörning får jag överskrida hastigheten

12. Du kör på en väg med mycket dålig sikt på grund av kurvor. Du tänker vända bilen och köra i motsatt färdriktning. Vad är rätt?

 • Jag gör en så kallad U-sväng
 • Jag använder vägrenen för att vända
 • Jag gör en saxvändning
 • Jag svänger av på en mindre anslutande väg och vänder där

13. Du är på väg att köra in på motorvägen. Vad är sant?

 • Jag ska kraftigt öka min hastighet för att underlätta påfarten
 • Jag måste lämna företräde till alla fordon på motorvägen
 • Alla fordon på motorvägen måste lämna mig företräde

14. Du kör igenom ett vägarbetsområde. Vad är rätt?

 • Jag får köra i högst 30 km/h
 • Jag får köra i högst 50 km/h
 • Jag anpassar min hastighet beroende på trafiksituationen
 • Jag fortsätter köra samma hastighet

15. Vad ska du göra om du hamnar i kö?

 • Jag ska alltid hålla samma avstånd till fordonet framför mig
 • Jag ska stanna på så sätt att jag inte hindrar korsande trafik
 • Jag ska stanna så nära framförvarande fordon som möjligt så att kön blir kortare

16. Du kör på en landsväg med en streckad vägren vid sidan. Vad ska du använda vägrenen till?

 • Jag måste alltid använda vägrenen om bakomvarande fordon vill köra om mig
 • Jag får endast använda vägrenen om det behövs för att undvika en farlig situation
 • Jag får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta framkomligheten för andra fordon

17. Din bil har krockkudde på främre passagerarsätet. Hur ska du placera en bilbarnstol?

 • Jag måste sätta bilbarnstolen framåtvänd på en plats där krockkudde är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet om krockkudden är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet även om krockkudden är urkopplad

18. I vilken situation gäller högerregeln?

 • Jag kör ut från en bensinstation
 • Jag kör på en huvudled och kommer till en korsning
 • Jag kommer till en korsning i ett tättbebyggt område utan anvisningar
 • Jag kör ut från en parkering

19. Du kör på en intensivt trafikerad motorväg och ger tecken för att byta körfält. Vad gäller?

 • Jag måste se till att körfältsbytet sker utan risk
 • Fordon i det körfält jag ska byta till måste släppa in mig
 • Jag kan byta körfält direkt eftersom jag har gett tecken

20. Varför bör du inte köra med en olastad takbox?

 • Bilens tyngdpunkt förändras och den blir instabil när jag kör i kurvor
 • Bränsleförbrukningen ökar
 • Takboxen kan lossna
 • Det påverkar bilens bromssträcka
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Obesvarad
 • Besvarad
 • Markerad