Gratis Prov - Teoriprov för B-Körkort

Tid kvar: 

1. I vilken situation gäller högerregeln?

 • Jag kör ut från en bensinstation
 • Jag kör på en huvudled och kommer till en korsning
 • Jag kommer till en korsning i ett tättbebyggt område utan anvisningar
 • Jag kör ut från en parkering

2. Din bil har krockkudde på främre passagerarsätet. Hur ska du placera en bilbarnstol?

 • Jag måste sätta bilbarnstolen framåtvänd på en plats där krockkudde är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet om krockkudden är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet även om krockkudden är urkopplad

3. Vad gäller i korsningen?

 • Utfartsregeln
 • Högerregeln
 • Alla andra fordon i korsningen har väjningsplikt mot mig

4. När du kör i dagsljus, vilken belysning är tillåten att kombinera med halvljus?

 • Parkeringsljus
 • Extraljus
 • Dimljus

5. Vad är sant angående den gula markeringen på trottoarkanten?

 • Jag får parkera här men högst i 24 timmar
 • Jag får parkera här men bilens hjul får inte stå på trottoarkanten
 • Jag får stanna men inte parkera här
 • Jag får inte parkera eller stanna här

6. Vad är den största fördelen med biobränsle jämfört med fossilt bränsle?

 • Växthuseffekten påverkas inte
 • Motorprestandan blir bättre
 • Slitaget på motorn blir mindre
 • Motorns delar smörjs och därmed minskar utsläppen

7. Du kör på en intensivt trafikerad motorväg och ger tecken för att byta körfält. Vad gäller?

 • Jag måste se till att körfältsbytet sker utan risk
 • Fordon i det körfält jag ska byta till måste släppa in mig
 • Jag kan byta körfält direkt eftersom jag har gett tecken

8. Du är på väg att köra in på motorvägen. Vad är sant?

 • Jag ska kraftigt öka min hastighet för att underlätta påfarten
 • Jag måste lämna företräde till alla fordon på motorvägen
 • Alla fordon på motorvägen måste lämna mig företräde

9. Denna tilläggstavla upplyser om en trafikgrupp, vilken?

 • Hörselskadade
 • Synskadade
 • Äldre människor
 • Rullstolsburna

10. Vad menas med reaktionssträcka?

 • Den sträcka bilen färdas från det att jag börjar bromsa tills bilen står still
 • Den sträcka bilen färdas från det att jag uppfattar en fara tills jag hinner reagera
 • Den tid det tar för mig att reagera

11. Du kör igenom ett vägarbetsområde. Vad är rätt?

 • Jag får köra i högst 30 km/h
 • Jag får köra i högst 50 km/h
 • Jag anpassar min hastighet beroende på trafiksituationen
 • Jag fortsätter köra samma hastighet

12. Varför bör du inte köra med en olastad takbox?

 • Bilens tyngdpunkt förändras och den blir instabil när jag kör i kurvor
 • Bränsleförbrukningen ökar
 • Takboxen kan lossna
 • Det påverkar bilens bromssträcka

13. Vad ska du göra om du hamnar i kö?

 • Jag ska alltid hålla samma avstånd till fordonet framför mig
 • Jag ska stanna på så sätt att jag inte hindrar korsande trafik
 • Jag ska stanna så nära framförvarande fordon som möjligt så att kön blir kortare

14. Du kör på en väg med mycket dålig sikt på grund av kurvor. Du tänker vända bilen och köra i motsatt färdriktning. Vad är rätt?

 • Jag gör en så kallad U-sväng
 • Jag använder vägrenen för att vända
 • Jag gör en saxvändning
 • Jag svänger av på en mindre anslutande väg och vänder där

15. Vid vilken situation är det störst risk att fartblindhet orsakar en olycka?

 • När jag kör ut ur en tunnel
 • När jag kör upp på en motorväg
 • När jag blir bländad av mötande trafik
 • När jag kör av en motorväg

16. Vad är sant angående krockkudde?

 • Den utlöses alltid vid kollisioner
 • Krockkudde får inte användas i kombination med säkerhetsbälte
 • Man bör inte sitta närmare än 25 cm från krockkudden
 • Barn skyddas bäst om de sitter i en bilbarnstol vid en plats som har krockkudde

17. Du kör på en landsväg med en streckad vägren vid sidan. Vad ska du använda vägrenen till?

 • Jag måste alltid använda vägrenen om bakomvarande fordon vill köra om mig
 • Jag får endast använda vägrenen om det behövs för att undvika en farlig situation
 • Jag får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta framkomligheten för andra fordon

18. När ska du använda varningsblinkers?

 • När jag stannat vid en busshållplats för att släppa av en passagerare
 • När jag har fått motorstopp och utgör fara för andra fordon
 • När jag parkerat på en huvudled

19. Framför dig kör ett fordon med LGF-skylt. Vilken är den högsta hastighet som fordonet får köra?

 • 30 km/h
 • 40 km/h
 • 45 km/h
 • 60 km/h

20. Vad är sant om vägmärket?

 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa hastighetsskylt
 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa korsning
 • Vid omkörning får jag överskrida hastigheten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Obesvarad
 • Besvarad
 • Markerad