Gratis Prov - Teoriprov för B-Körkort

Tid kvar: 

1. Denna tilläggstavla upplyser om en trafikgrupp, vilken?

 • Hörselskadade
 • Synskadade
 • Äldre människor
 • Rullstolsburna

2. Varför bör du inte köra med en olastad takbox?

 • Bilens tyngdpunkt förändras och den blir instabil när jag kör i kurvor
 • Bränsleförbrukningen ökar
 • Takboxen kan lossna
 • Det påverkar bilens bromssträcka

3. Du kör på en intensivt trafikerad motorväg och ger tecken för att byta körfält. Vad gäller?

 • Jag måste se till att körfältsbytet sker utan risk
 • Fordon i det körfält jag ska byta till måste släppa in mig
 • Jag kan byta körfält direkt eftersom jag har gett tecken

4. Du kör igenom ett vägarbetsområde. Vad är rätt?

 • Jag får köra i högst 30 km/h
 • Jag får köra i högst 50 km/h
 • Jag anpassar min hastighet beroende på trafiksituationen
 • Jag fortsätter köra samma hastighet

5. Vid vilken situation är det störst risk att fartblindhet orsakar en olycka?

 • När jag kör ut ur en tunnel
 • När jag kör upp på en motorväg
 • När jag blir bländad av mötande trafik
 • När jag kör av en motorväg

6. Vad är sant angående krockkudde?

 • Den utlöses alltid vid kollisioner
 • Krockkudde får inte användas i kombination med säkerhetsbälte
 • Man bör inte sitta närmare än 25 cm från krockkudden
 • Barn skyddas bäst om de sitter i en bilbarnstol vid en plats som har krockkudde

7. Din bil har krockkudde på främre passagerarsätet. Hur ska du placera en bilbarnstol?

 • Jag måste sätta bilbarnstolen framåtvänd på en plats där krockkudde är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet om krockkudden är inkopplad
 • Jag måste placera bilbarnstolen i baksätet även om krockkudden är urkopplad

8. När ska du använda varningsblinkers?

 • När jag stannat vid en busshållplats för att släppa av en passagerare
 • När jag har fått motorstopp och utgör fara för andra fordon
 • När jag parkerat på en huvudled

9. När du kör i dagsljus, vilken belysning är tillåten att kombinera med halvljus?

 • Parkeringsljus
 • Extraljus
 • Dimljus

10. Vad ska du göra om du hamnar i kö?

 • Jag ska alltid hålla samma avstånd till fordonet framför mig
 • Jag ska stanna på så sätt att jag inte hindrar korsande trafik
 • Jag ska stanna så nära framförvarande fordon som möjligt så att kön blir kortare

11. Vad blir konsekvensen av att styrservon är ur funktion?

 • Bilen går att styra, men det är mycket tyngre
 • Bilen går inte att styra
 • Bilen blir understyrd
 • Bilen blir överstyrd

12. Vad menas med reaktionssträcka?

 • Den sträcka bilen färdas från det att jag börjar bromsa tills bilen står still
 • Den sträcka bilen färdas från det att jag uppfattar en fara tills jag hinner reagera
 • Den tid det tar för mig att reagera

13. Framför dig kör ett fordon med LGF-skylt. Vilken är den högsta hastighet som fordonet får köra?

 • 30 km/h
 • 40 km/h
 • 45 km/h
 • 60 km/h

14. Du är på väg att köra in på motorvägen. Vad är sant?

 • Jag ska kraftigt öka min hastighet för att underlätta påfarten
 • Jag måste lämna företräde till alla fordon på motorvägen
 • Alla fordon på motorvägen måste lämna mig företräde

15. Vad är sant om vägmärket?

 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa hastighetsskylt
 • Hastighetsbegränsningen gäller fram till nästa korsning
 • Vid omkörning får jag överskrida hastigheten

16. Vad är den största fördelen med biobränsle jämfört med fossilt bränsle?

 • Växthuseffekten påverkas inte
 • Motorprestandan blir bättre
 • Slitaget på motorn blir mindre
 • Motorns delar smörjs och därmed minskar utsläppen

17. Du kör på en landsväg med en streckad vägren vid sidan. Vad ska du använda vägrenen till?

 • Jag måste alltid använda vägrenen om bakomvarande fordon vill köra om mig
 • Jag får endast använda vägrenen om det behövs för att undvika en farlig situation
 • Jag får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta framkomligheten för andra fordon

18. Vad är sant angående den gula markeringen på trottoarkanten?

 • Jag får parkera här men högst i 24 timmar
 • Jag får parkera här men bilens hjul får inte stå på trottoarkanten
 • Jag får stanna men inte parkera här
 • Jag får inte parkera eller stanna här

19. Vad gäller i korsningen?

 • Utfartsregeln
 • Högerregeln
 • Alla andra fordon i korsningen har väjningsplikt mot mig

20. I vilken situation gäller högerregeln?

 • Jag kör ut från en bensinstation
 • Jag kör på en huvudled och kommer till en korsning
 • Jag kommer till en korsning i ett tättbebyggt område utan anvisningar
 • Jag kör ut från en parkering
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Obesvarad
 • Besvarad
 • Markerad