Viltolycka

 


Var extra uppmärksam på vilt i gryning
och skymning.

Varje år rapporteras det 60 000 viltolyckor i Sverige. Antal viltolyckor de senaste åren:

2016: 58 579 st

2017: 61 282 st

2018: 63 750 st

Kollision med älg är huvudorsaken till personskador. Kollision med övriga djur medför vanligtvis endast fordonsskador. Däremot finns det risk att föraren panikbromsar eller svänger kraftigt för att undvika djuret, vilket kan leda till avåkning eller kollision med andra fordon.

Det är viktigt att alltid vara uppmärksam för vilda djur, men ibland är risken för viltolycka högre och kräver större uppmärksamhet. Risken är extra stor:

  • i gryning och skymning
  • i maj – juni
  • i september – oktober
  • i skogskanter
  • vid kalhyggen
  • där viltstängsel börjar och slutar

Åtgärder vid olycka

Kolliderar du med ett djur ska du tända varningsblinkers och ställa ut varningstriangeln för att varna andra trafikanter. Om djuret skadats och försvinner från olyckplatsen ska du märka ut den exakta platsen där djuret försvann. Om djuret dött i kollisionen ska du flytta det från vägbanan.

Vid kollision med större djur är du skyldig att anmäla olyckan till polisen. Djur som räknas som större: älg, vildsvin, ren, kronhjort, dovhjort, lo, björn, örn, järv, mufflonfår, rådjur, varg och utter.

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market