Varningslampor & kontrollampor

Genomgång av kontrollampor (video):

Bromsvarning

Lyser bromsvarningslampan kan det bero på två saker, parkeringsbromsen kan vara åtdragen eller bromsvätskenivån är för låg. Lyser varningslampan på grund av bromsvätskenivån får du inte köra vidare, bilen måste bärgas!

Oljetryck

Börjar oljetryckslampan lysa under körning ska du stanna och stänga av motorn omedelbart, annars riskerar motorn att ”skära ihop” och ta skada. Det kan räcka med att fylla på motorolja, fungerar inte det måste en verkstad åtgärda felet.

Laddning

Om denna varningslampa börjar lysa innebär det att batteriet inte laddas tillräckligt. Det kan bero på att generatorremmen har gått av eller är dåligt spänd. Det kan också vara någonting fel på bilens generator. För att åtgärda felet kan du utan risk köra till närmaste verkstad.

Motortemperatur

Motorns temperatur visas av en mätare på instrumentpanelen. Skulle mätaren visa för hög temperatur eller varningslampan börja lysa ska du stanna bilen och stänga av motorn. Kör du med en överhettad motor kan den ta allvarlig skada. Om du inte kan åtgärda felet på plats, låt motorn svalna och kör till närmaste verkstad.

ABS

Skulle det vara någonting fel på ABS-systemet lyser denna lampa. Det finns då risk att bromsarna låser sig vid kraftig inbromsning.


ESP (Electronic Stability Programme)

  • Blinkar lampan arbetar antisladdsystemet.
  • Lyser lampan är det någonting fel i systemet eller urkopplat.Airbag

Varningslampan visar om det är någonting fel på krockkuddsystemet.Avgasvarning

Lyser vid störningar i avgassystemet.Bränslevarning

Varningslampan tänds när det finns lite bränsle kvar i tanken. Oftast finns det ca sju till tio liter kvar när lampan tänds.


Spolarvätska

Visar att spolarvätskenivån är låg.Dimbakljus

Dimbakljusen är tända.Helljus

Helljuset är tänt.

 

 

 

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn