Utrustning & miljöpåverkan

Katalysator


Eftersom katalysatorn kan bli upp till 600
grader ska du undvika att parkera i högt
torrt gräs som kan antända.

Katalysatorn renar avgaserna från skadliga ämnen och minskar de miljöfarliga utsläppen med 80 – 95 %. Katalysatorn omvandlar skadliga ämnen till koldioxid och vatten, vilket leder till att utsläppet av koldioxid inte minskar. Detta är ett problem som för tillfället endast kan lösas med minskad bränsleförbrukning.

Katalysatorn fungerar endast när den uppnått sin arbetstemperatur. Vid kallstarter och korta körningar fungerar därför inte reningen av avgaserna och utsläppen av farliga ämnen ökar betydligt. När katalysatorn nått sin arbetstemperatur kan den bli upp till 600 grader varm.

Motorvärmare

En kall motor förbrukar mer bränsle än en varm motor. Kallstarter innebär därför ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp. En lösning av problemet är motorvärmare. Motorvärmaren används vid temperaturer lägre än 15 grader och värmer upp motorn elektriskt innan start.

Motorvärmaren ska inte vara inkopplad för länge före start eftersom den då förbrukar onödig elektricitet. Använd tabellen nedan för att veta hur långt innan start den ska vara inkopplad. Använd en timer.

Tid för motorvärmare:

-15 °C     -     90 min

0 °C        -     60 min

10 °C      -     30 min

Däck

HA-oljor

Däcken innehåller miljöfarliga ämnen som släpps ut i naturen när de slits. Många äldre däck innehåller HA-oljor (högaromatiska oljor) som är cancerframkallande och svåra att bryta ned för naturen. För att minska vår miljöpåverkan ska man välja däck som inte innehåller giftiga oljor, Svanenmärkta däck är ett bra alternativ.

Rullmotstånd

När du väljer däck ska du försöka välja de med lägst rullmotstånd. Däcktillverkare har utformat däck som rullar lättare och därmed kan minska bränsleförbrukningen med ca 3 – 5 %.

Lufttryck

För att minska bränsleförbrukningen är det viktigt att kontrollera trycket i däcken med jämna mellanrum. För lågt lufttryck leder till ökad bränsleförbrukning och försämrade köregenskaper.

Utrustning som ökar bränsleförbrukningen:


En takbox är bra för att lasta bagage, men
används den inte bör den kopplas av.

  • Takbox ökar bilens luftmotstånd och därmed bränsleförbrukningen.
  • Släpvagn och onödig last leder till att bilen blir tyngre och bränsleförbrukningen ökar.
  • Luftkonditionering, med ca 5 – 10 %.
  • Fyrhjulsdrift, med ca 5 % jämfört med tvåhjulsdrift.
  • Automatisk växellåda, med ca 0 – 20 %.

 

 

 

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market