Unga & äldre bilförare

Unga bilförare


Olycksrisken för unga nyblivna förare är
betydligt högre jämfört med erfarna
medelålders förare.

Liten erfarenhet

I trafiken är det viktigt att kunna läsa av situationer och förutse faror. Detta är svårt i början när du inte har någon erfarenhet. Med tiden lär du dig vilka situationer som är mer riskfyllda, på så sätt kan du vara beredd på att handla i nödsituationer redan innan de händer.

Med erfarenhet lär du dig även hur du ska bete dig och handla i trafiken. Första gången du tappar kontrollen över bilen är det lätt att drabbas av panik. Om det händer flera gånger lär du dig att behålla lugnet, vilket behövs för att klara av situationen.

Självkännedom

I början som nybliven förare kan det vara svårt att veta vad man klarar av i trafiken. En förare med dålig självkännedom överskattar ofta sin körförmåga. Personen tror sig behärska svåra situationer, som han/hon ännu inte är mogen för.

Det är vanligare bland unga män, jämfört med unga kvinnor, att överskatta sin körförmåga.

Undersökning

Det finns undersökningar som jämför nyblivna och mer erfarna förare. Undersökningarna har visat att nyblivna förare:

 • är mer toleranta mot brott i trafiken
 • har längre reaktionstid
 • använder sig mindre av backspegeln
 • har ett ryckigare körsätt
 • generellt kör med högre hastighet
 • fokuserar mer på fasta föremål i trafiken istället för på de rörliga
 • är mer tävlingsinriktade

När man studerat förare i åldern 18-19 år har det visat sig att olycksrisken är sex till sju gånger högre än för erfarna, medelålders förare.

Som ung och nybliven förare finns det flera saker du kan göra för att minska olycksrisken:

 • Håll låg hastighet
 • Kör lugnt och defensivt
 • Undvik riskfyllda moment, som till exempel en riskfylld omkörning
 • Kör inte trött, sjuk eller om du är ur form
 • Undvik att köra i tät trafik, välj tidpunkter när det är mindre trafik
 • Ha stora säkerhetsmarginaler

Äldre förare


Efter 75 års ålder är olycksrisken fem till
sex gånger högre jämfört med erfarna
medelålders förare.

Medelålders och äldre förare är generellt inblandade i färre olyckor. Detta beror på att de ofta har lång erfarenhet och kör lugnare i trafiken.

Många äldre förare har kroppsliga nedsättningar som längre reaktionstid och nedsatt syn. För att undvika olyckor anpassar de sitt körsätt efter sin förmåga genom att köra lugnt, undvika att köra nattetid och i tät trafik.

Statistiskt sett ökar olycksrisken igen efter 75 års ålder. Dessa äldre förare får ofta problem i trafiksituationer med mycket information som kräver snabba beslut, till exempel i en korsning, de kan missa ett rödljus, väjningsplikt eller att ge tecken innan de svänger.

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market