Trafikens grundregler & begrepp

Grundregler


Grundreglerna beskriver vilken anda och
inställning vi ska ha i trafiken.

Vägtrafiken är en komplicerad miljö där det lätt kan uppstå missförstånd och olyckor. Det är ett ständigt samspel mellan trafikanter som befinner sig på vägen. För att detta samspel ska fungera finns en mängd olika regler och skyldigheter i trafiken. Alla dessa bygger på grundreglerna:

 • Visa omsorg och varsamhet
 • Inte störa eller hindra i onödan
 • Visa hänsyn mot de som befinner sig på eller bor vid vägen
 • Visa extra hänsyn till funktionshindrade, barn och äldre

Defensiv körning

För att samspelet ska fungera är det viktigt att du planerar din körning och kör på ett tydligt sätt. Detta kallas för defensiv körning. Kör du defensivt överraskas varken du eller andra trafikanter och svårighetsgraden i din körning minskar.

Hur du tillämpar defensiv körning:

 • planera och ha god tid på dig
 • kör mjukt och bromsa i tid
 • ligg ett steg före
 • ta inga onödiga risker
 • ha god uppsikt både bakåt och framåt
 • ha goda säkerhetsmarginaler

Anpassa hastigheten


När det är tjock dimma ska du sänka
hastigheten eftersom sikten är dålig.

En av de största anledningarna till olyckor är att förare har kört i för hög hastighet. För att minska riskerna i trafiken är det viktigt att du anpassar din hastighet till rådande förhållande. När du ska bestämma vilken hastighet som är lämplig ska du ta hänsyn till:

 • trafikförhållande
 • väglag
 • bilens skick
 • bilens last
 • siktförhållande

Det finns platser och förhållanden där olycksrisken är extra hög och du är skyldig att hålla tillräckligt låg hastighet.

Exempel:

Ibland kan det vara svårt att veta vilken hastighetsbegränsning som gäller om skyltar saknas, som hjälp finns det bashastigheter:

 • Inom tättbebyggt område: 50 km/h
 • Utanför tättbebyggt område: 70 km/h

Vägens begrepp

Vägen delas in i tre delar

 • Körbana är den del av vägen som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren.
 • Körfält är ett längsgående fält som vanligtvis anges med vägmarkering. Finns inga vägmarkeringar räknas det som ett körfält om det är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuligt fordon. Är körfältet tillräckligt brett för två fyrhjuliga fordon, räknas det som två körfält, trots att vägmarkering saknas.
 • Vägren är i första hand ett säkerhetsområde för gående, cyklister, LGF-förare och mopedister, men får även användas tillfälligt av andra fordon.

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market