Stoppsträcka, reaktionssträcka & bromssträcka

Stoppsträcka

Stoppsträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran, tills bilen står stilla. Man brukar dela upp stoppsträckan i två delar, reaktionssträcka och bromssträcka.

Stoppsträcka = reaktionssträcka + bromssträcka.

Reaktionssträcka


Din reaktionstid kan vara avgörande om
du kolliderar med djuren eller inte.

Reaktionssträckan är den sträcka bilen färdas från det att du upptäckt faran, tills du börjar bromsa. Det är två faktorer som påverkar reaktionssträckan:

 • Reaktionstid: Det finns flera faktorer som påverkar din reaktionstid. Din reaktionstid blir kortare om du är erfaren förare eller om du är handlingsberedd. Alkohol, droger och trötthet kan däremot förlänga din reaktionstid.
 • Hastighet: Reaktionssträckan förändras proportionellt mot hastigheten:

  2 gånger så hög hastighet => 2 gånger så lång reaktionssträcka
  4 gånger så hög hastighet => 4 gånger så lång reaktionssträcka

Förenklad metod för att räkna ut den ungefärliga reaktionssträckan med en sekunds reaktionstid:

Stryk 0:an i hastigheten och multiplicera sedan med 3.

Exempel:

50 km/h: 5 x 3 => 15 meter

70 km/h: 7 x 3 => 21 meter

Tabell med denna metod:

Km/h => Reaktionssträcka (meter)

30 => 9

50 => 15

60 => 18

70 => 21

90 => 27

110 => 33

Metod för att räkna ut den exakta reaktionssträckan med en sekunds reaktionstid:

Dividera hastigheten med 3,6.

Bromssträcka

Bromssträckan är den sträckan från det att du börjat bromsa, tills bilen står stilla.

Genomgång av bromsträckan (video):

Faktorer som påverkar bromssträckan:


Här blir bromssträckan kortare eftersom
vägen lutar uppåt.

 • Väglag: Det bästa väglaget, där bromssträckan är kortast, är torr asfalt. Om det däremot är halt väglag, som till exempel is på vägen, blir bromssträckan längre.
 • Däckens grepp: Om däcken är slitna får de sämre grepp och bromssträckan blir längre.
 • Bromsarna: Typ av bromsar och deras skick påverkar bromssträckan. Det flesta bilar har så kallade ABS-bromsar vilket förkortar bromssträckan på de flesta underlag.
 • Vikt: Ju mer last eller ju mer bilen väger, desto längre blir bromssträckan.
 • Vägens lutning: Om vägen lutar uppåt blir bromssträckan kortare och vid nedförslutning blir den längre.
 • Hastighet: Ju högre hastighet du har, desto längre blir bromssträckan. Bromssträckan ökar kvadratiskt mot hastigheten:

  2 gånger så hög hastighet => 4 gånger så lång bromssträcka
  3 gånger så hög hastighet => 9 gånger så lång bromssträcka

Metod för att räkna ut den ungefärliga bromssträckan:

(Denna formel räknar med att bilen har bra bromsar, bra däck och torr asfalt som underlag)

Stryk 0:an från hastigheten. Multiplicera talet med sig själv och multiplicera sedan med 0,4.

Exempel:

30 km/h: 3 x 3 x 0,4 => 3,6 meter

50 km/h: 5 x 5 x 0,4 => 10 meter

Tabell med denna metod

Km/h => Bromssträcka (meter)

30 => 3,6

50 => 10

60 => 14,4

70 => 19,6

90 => 32,4

110 => 48,4

Räkna ut stoppsträcka

För att räkna ut stoppsträckan använder vi metoderna ovan, sedan adderar vi båda.

Exempel med 50 km/h:

Reaktionssträcka + Bromssträcka = Stoppsträcka

(5 x 3) + (5 x 5 x 0,4) = 15 + 10 = 25 meter

Tabell för stoppsträcka:

Km/h => stoppsträcka (meter)

30 => 12,6

50 => 25

60 => 32,4

70 => 40,6

90 => 59,4

110 => 81,4

 

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn