Släpvagn & bogsering 

Bilens/släpvagnens begränsningar 


Lätt släpvagn.

För att veta hur tung släpvagn du får dra behöver du veta både bilens och släpvagnens begränsningar. Det varierar vad olika fordon klarar av. Det beror till exempel på bilens bromsar och dragförmåga. Uppgifter om detta hittar du i registreringsbeviset.

Förutom bilens och släpvagnens begränsningar, beror det också på vilket körkort du har.

B-körkort

Med B-behörighet får du dra lätt släpvagn. Lätt släpvagn är:

 • Släpvagn vars totalvikt inte överstiger 750 kg.
 • Om släpvagnen är tyngre än 750 kg får släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiga 3500 kg.

Utökat B-körkort

 • Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg får inte släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt överstiga 4250 kg.

För att dra ännu tyngre släpvagnar behöver du BE-körkort eller högre.

Släpvagnens utrustning

Ljus och reflexer:

 • Framtill ska släpvagnen ha två vita reflexer. Den ska dessutom ha vitt positionsljus om den är bredare än 160 cm.
 • Baktill ska den ha röda triangelformade reflexer, bromsljus, bakljus, blinkers och skyltlykta.
 • På sidorna ska den ha orange sidomarkeringsljus och reflexer.

Bromsar:

 • Alla bromsade släpvagnar måste vara utrustade med en katastrofbroms. Bromsen kopplas med en vajer, så kallad katastrofvajer, till bilen. Om släpvagnen lossnar sträcks vajern och släpvagnen bromsas.
 • Om släpvagnens totalvikt överstiger 750 kg måste den vara utrustad med färdbroms. En vanlig sådan är en så kallad påskjutsbroms. När bilen bromsar trycks släpvagnens dragstång mot dragkroken och släpvagnen bromsas automatiskt.
 • Är släpvagnens tjänstevikt över 400 kg så måste den även ha en parkeringsbroms. 

Med jämna mellanrum bör du kontrollera att bromsarna fungerar. För att kontrollera färdbromsen kan du köra i låg fart och bromsa. För att kontrollera parkeringsbromsen drar du åt den, kör sakta framåt och kontrollera att hjulen är bromsade.

Ytterbackspeglar


Extra ytterbackspeglar.

Om du kopplar på en släpvagn som är bredare än bilen, till exempel en husvagn, måste du montera extra yttre backspeglar på bilen.

Däck: 

 • Om bilen har dubbdäck, vid halt väglag, måste även släpvagnen ha dubbdäck.
 • Släpvagnen får däremot ha dubbdäck, trots att bilen har odubbade däck.

Kultryck

För högt eller för lågt kultryck kan försämra köregenskaperna. I instruktionsboken kan du hitta det optimala kultrycket. För att mäta kultrycket kan du antingen köpa en kultrycksvåg eller ställa en badrumsvåg under släpvagnens stödhjul när den är frånkopplad från bilen.

Högt kultryck

När släpvagnen är för framtung bildas för högt kultryck. För högt kultryck leder till:

Lågt kultryck

När släpvagnen är för baktung bildas det för lågt kultryck. För lågt kultryck leder till:

 • halvljusets räckvidd förkortas
 • ekipaget blir instabilt och slingrar sig fram
 • bakhjulsdrivna bilar får sämre dragkraft.

Fällknivsverkan

När du kör på halt väglag med släpvagn ska du alltid bromsa försiktigt. Om bilen bromsas bättre än släpvagnen så kan fällknivsverkan uppstå. Med detta menas att släpvagnen trycker bilen åt sidan och hela ekipaget viker sig som en fällkniv. Situationen kan bli väldigt svår att kontrollera.

Kontroll innan färd

Kontrollera att:

 • parkeringsbromsen inte är åtdragen
 • färdbroms och parkeringsbroms fungerar som de ska
 • lasten är väl fastspänd och kan inte lossa under färd
 • lasten inte hänger löst eller släpar efter fordonet
 • lasten är väl fördelad
 • lasten inte skymmer sikten för dig som förare
 • kultrycket inte är för högt/lågt
 • blinkers och ljus fungerar som det ska
 • blinkers och strålkastare inte är skymda av lasten
 • stödhjulet är upphissat och låst
 • katastrofvajern är ordentligt fastsatt och sitter rätt

Att köra med släpvagn

 • Med tillkopplad släpvagn får du köra högst 80 km/h.
 • Om du kör med en obromsad släpvagn, vars totalvikt överstiger halva bilens tjänstevikt, får du köra högst 40 km/h.
 • Om last skulle lossna från släpvagnen, som kan utgöra hinder eller fara, ska du antingen flytta det från vägen eller märka ut platsen och hämta hjälp.

Bogsering


Glöm inte att markera linan om den är
över två meter.

När du bogserar ett annat fordon finns det olika regler och saker att tänka på:

 • Högsta tillåtna hastighet när du bogserar ett annat fordon är 30 km/h.
 • Det är inte tillåtet att bogsera, eller bogsera med, en tvåhjulig motorcykel. Detta gäller även cykel och moped.
 • Om bogserlinan är längre än två meter måste den markeras tydligt.
 • Bogsering ska ske på vägrenen, om sådan finns, annars på höger sida av vägen.
 • Bogsering på motorväg/motortrafik är inte tillåtet. Undantag: Om det skett ett nödstopp på en motorväg/motortrafikled får bilen bogseras därifrån, men bogseringen måste ske på vägrenen och endast till närmast lämpliga avfart.
 • Om du bogserar i mörker, gryning eller skymning och belysningen på det bogserade fordonet är trasigt, ska du märka ut fordonet. Märk det på samma sätt som utskjutande last, det vill säga rött ljus och röda reflexer baktill och vitt ljus och vita reflexer framtill.

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market