Säkerhet i bilen

 

I Sverige dödas ca 250 personer årligen i trafiken och ca 2 500 personer skadas allvarligt. Antal omkomna och svårt skadade i trafiken tidigare år:

2015: 259 omkomna och 2445 svårt skadade

2016: 270 omkomna och 2347 svårt skadade

2017: 250 omkomna och 2275 svårt skadade

För att minska risken för allvarliga skador vid olyckor finns det flera olika skyddsanordningar i bilen, men för att de ska fungera det är viktigt att de används på rätt sätt.

Bilbälte


Använder du bilbälte halveras risken att
du dödas eller skadas svårt vid kollision.

Bilbältet är den viktigaste skyddsanordningen i bilen. Vid kollision håller bältet kvar de åkande på deras platser, så att de inte slungas framåt och skadas. För att bilbältet ska ge bästa möjliga skydd ska det vara hårt åtdraget och sitta nära intill kroppen. Därför är det bra om du tar av dig, eller åtminstone knäpper upp, tjocka klädesplagg som till exempel en jacka.

Nya bilar är ofta utrustade med bältessträckare som drar åt bältet vid kollision. Detta minskar risken att du kastas mot ratten och får ansiktsskador.

Krockkudde (airbag)

I princip alla nya bilar utrustas med krockkuddar i förarsätet och framsätet. Krockkudden är en kudde som i kollisionsögonblicket blåses upp för att skydda och fånga upp de åkande. På detta sätt skadas de inte av bilens inredning.

Krockkudden ska användas tillsammans med bilbältet. Den blåses upp med mycket stor kraft vilket kan orsaka skada om den används utan bilbälte. Den kan även orsaka skada om du sitter för nära. Sitt därför aldrig närmare än 25 cm från ratten.

Det är förbjudet att montera en bilbarnstol på en plats med krockkudde. Det är endast tillåtet om krockkudden är avaktiverad. Sitter ett barn i en bilbarnstol på en plats där kudden utlöses, kan barnet bli allvarligt skadat.

Huvudskydd


I denna höjd ska huvudskyddet sitta.

Huvudskyddet skyddar nacken mot så kallade whiplash- eller pisksnärtskador. Dessa skador är vanliga vid påkörning bakifrån eftersom huvudet slungas bakåt och därefter framåt. Justera huvudskyddet så att det sitter i höjd med huvudet, sitter det för lågt gör det ingen nytta.

Last i bilen 

Lösa föremål i bilen kan lätt bli projektiler vid en kollision. Krafterna är så stora vid en krock att bagage kan slungas fram och orsaka skada. Det är därför viktigt att tunga föremål ligger så lågt som möjligt och helst fastspända. I många bilar finns det öglor för spännband som du kan använda för att spänna fast bagaget.

Skyddsutrustning för barn


Det är förarens ansvar att barn under 15 år
använder bilbälte eller annan skydds-
anordning.

Barn över 135 cm får använda vanligt bilbälte. Är de under 135 cm ska de använda särskild skyddsanordning för barn. Om det inte är möjligt att använda särskild skyddsanordning finns det dock två undantag:

  • Barn som är tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får under en tillfällig transport åka korta sträckor i baksätet med bilbälte.
  • Barn under tre år får vid en tillfällig färd åka korta sträckor i taxi, om barnet sitter i baksätet.

Det finns i huvudsak fyra olika typer av skyddsanordningar för barn: Babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, bältesstol och bälteskudde. Vilken typ av skydd barnet ska använda anges ofta i ålder och/eller vikt, men det är barnets längd som i första hand avgör. Varken babyskydd eller bilbarnstol får användas om barnets hjässa är i höjd med ryggstödets överkant.

  • Babyskydd är avsedd för de allra minsta barnen. Skyddet används tills barnet vuxit ur det, ungefär vid 9 månaders ålder. Babyskyddet är bakåtvänt eftersom det ger barnet det bästa skyddet.
  • Bakåtvänd bilbarnstol är avsedd för barn från ca 9 månader till ca 4 år eller tills de växt ur den. Stolen ska monteras bakåtvänd i fram eller baksätet.
  • Bältesstol eller bälteskudde är avsedd för barn från ca 4 år tills de är 135 cm långa. Skydden används tillsammans med bilens vanliga bilbälte och är framåtvända. För bästa skydd bör de placeras i baksätet. Använd bältesstol om bilens baksäte saknar huvudskydd.

Viktigt! Ingen av dessa anordningar får användas på plats med aktiv krockkudde.

 

Now we have theory in English

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market