Regler för bilens last

Allmänna regler om bilens last:

 • Lasten får inte hänga löst utanför fordonet, som till exempel en presenning eller spänningsband.
 • Lasten får inte täcka registreringsskylten eller bilens belysning.
 • Lasten får inte skymma förarens sikt eller försvåra förarens möjlighet att manövrera fordonet.
 • Lasten ska förankras så att den inte utgör fara för andra personer.
 • Du får inte ta med fler passagerare än vad som står i registreringsbeviset.
 • Passagerare, inte föraren, räknas in i bilens last. Tänk på att passagerarnas totala vikt tillsammans med övrig last inte får överskrida bilens maxlast. Uppgifter om maxlasten hittar du i registreringsbeviset.
 • Redskap och utrustning, som inte är monterat på bilen, räknas också som last.
 • Lasten får inte skapa onödigt buller eller störande dammbildning.
 • I instruktionsboken finns information om hur tung last du får ha på takräcket.

Genomgång av utskjutande last (video):

Regler för lastens/fordonets bredd:

 • Med lasten inräknad får fordonets totala bredd inte överskrida 260 cm.
 • Lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan.

Undantag: Det finns fordon, till exempel jordbruksredskap och motorredskap, som får ha last som överskrider reglerna för utskjutande last.

Regler för lastens/fordonets längd:

 • Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter. Detta gäller även med tillkopplad släpvagn. Undantag: Om vissa krav uppnås får totala längden vara 25,25 meter.
 • All last som skjuter ut framför bilen ska markeras. Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt.
 • All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras.
 • Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor. I mörker ska lasten märkas med rött ljus och röda reflexer bakåt och vitt ljus och vita reflexer framåt.

 

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn