Ytinlärning

Ytinlärning

Ytinlärning innebär att du endast lär dig trafikregler tillfälligt inför teoriprovet och inte söker djupare förståelse. För att få djupare förståelse är det viktigt att du läser förklaringen till de frågor du inte förstår.

Ytinlärning rekommenderas inte eftersom du då har mindre förståelse varför olika trafikregler finns och snabbare glömmer bort dina kunskaper.

Läs mer om djupinlärning och ytinlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Ytinlärning

Ytinlärning innebär att du endast lär dig trafikregler tillfälligt inför teoriprovet och inte söker djupare förståelse. För att få djupare förståelse är det viktigt att du läser förklaringen till de frågor du inte förstår.

Ytinlärning rekommenderas inte eftersom du då har mindre förståelse varför olika trafikregler finns och snabbare glömmer bort dina kunskaper.

Läs mer om djupinlärning och ytinlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn