Viltolycka

Viltolycka

Viltolycka innebär en kollision mellan dig som bilförare och ett viltdjur. Varje år sker det cirka 60 000 viltolyckor, och antalet stiger hela tiden.

Den tiden på dygnet då du ska vara extra uppmärksam och risken är störst för viltolycka är under gryning och skymning. Djuren letar då efter mat och vatten och det är störst risk att de passerar vägen. Har du kolliderat med ett större djur ska du märka ut platsen och så snart som möjligt kontakta polisen.

Kontakta polisen vid kollision med:

- ren, kronhjort, rådjur, varg, björn, lo, järv, älg, örn, mufflonfår, vildsvin, dovhjort eller utter

Läs mer om viltolyckor.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Viltolycka

Viltolycka innebär en kollision mellan dig som bilförare och ett viltdjur. Varje år sker det cirka 60 000 viltolyckor, och antalet stiger hela tiden.

Den tiden på dygnet då du ska vara extra uppmärksam och risken är störst för viltolycka är under gryning och skymning. Djuren letar då efter mat och vatten och det är störst risk att de passerar vägen. Har du kolliderat med ett större djur ska du märka ut platsen och så snart som möjligt kontakta polisen.

Kontakta polisen vid kollision med:

- ren, kronhjort, rådjur, varg, björn, lo, järv, älg, örn, mufflonfår, vildsvin, dovhjort eller utter

Läs mer om viltolyckor.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market