Vattenplaning

Vattenplaning

Vattenplaning kan ske när du kör genom vattensamlingar eller vid blött väglag. Vattenplaning innebär att bilen tappar kontakt med vägen och resulterar i att du tappar i princip all kontroll över bilen. Detta kan leda till allvarliga olyckor och avåkningar.

Faktorer som ökar risken för vattenplaning:

- Breda däck

- Slitna däck med dåligt mönsterdjup

- Hög hastighet

- Mycket vatten i vägbanan

- Spårbildning i körbanan

Läs mer om halkkörning och vattenplaning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Vattenplaning

Vattenplaning kan ske när du kör genom vattensamlingar eller vid blött väglag. Vattenplaning innebär att bilen tappar kontakt med vägen och resulterar i att du tappar i princip all kontroll över bilen. Detta kan leda till allvarliga olyckor och avåkningar.

Faktorer som ökar risken för vattenplaning:

- Breda däck

- Slitna däck med dåligt mönsterdjup

- Hög hastighet

- Mycket vatten i vägbanan

- Spårbildning i körbanan

Läs mer om halkkörning och vattenplaning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market