Varningstriangel

Varningstriangel

Varningstriangel används för att varna andra trafikanter om ditt fordon blivit stående på grund av nödstopp, vid till exempel motorhaveri eller punktering. Den ska användas om du tvingats stanna på en 60-väg eller högre och du står på en olämplig plats. Varningstriangel ska sättas ut så långt bakom bilen så att andra trafikanter varnas i god tid, ca 50 – 100 meter.

Exempel på platser där varningstriangel ska sättas ut:

- där sikten är skymd på grund av kurva eller backkrön

- på motorväg eller motortrafikled

- i en tunnel eller vägport

Läs mer om nödstopp.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Varningstriangel

Varningstriangel används för att varna andra trafikanter om ditt fordon blivit stående på grund av nödstopp, vid till exempel motorhaveri eller punktering. Den ska användas om du tvingats stanna på en 60-väg eller högre och du står på en olämplig plats. Varningstriangel ska sättas ut så långt bakom bilen så att andra trafikanter varnas i god tid, ca 50 – 100 meter.

Exempel på platser där varningstriangel ska sättas ut:

- där sikten är skymd på grund av kurva eller backkrön

- på motorväg eller motortrafikled

- i en tunnel eller vägport

Läs mer om nödstopp.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market