Väjningsplikt

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att du i vissa trafiksituationer ska lämna företräde åt andra trafikanter. Detta är väldigt viktigt i trafiken för att minska risken för missförstånd och olyckor. När du kör på huvudled till exempel har övrig trafik som kommer från både vänster och höger väjningsplikt.

När du har väjningsplikt styrs av olika regler och bestämmelser: huvudled, svängningsregeln, högerregeln, utfartsregeln, bussregeln och blockeringsregeln.

Läs mer om väjningsregler och väjningsplikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Väjningsplikt

Väjningsplikt innebär att du i vissa trafiksituationer ska lämna företräde åt andra trafikanter. Detta är väldigt viktigt i trafiken för att minska risken för missförstånd och olyckor. När du kör på huvudled till exempel har övrig trafik som kommer från både vänster och höger väjningsplikt.

När du har väjningsplikt styrs av olika regler och bestämmelser: huvudled, svängningsregeln, högerregeln, utfartsregeln, bussregeln och blockeringsregeln.

Läs mer om väjningsregler och väjningsplikt.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market