Vägren

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara för att släppa fram snabbare trafik, vid omkörning eller nödstopp.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med till exempel en gående.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara för att släppa fram snabbare trafik, vid omkörning eller nödstopp.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med till exempel en gående.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market