Vägren

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara för att släppa fram snabbare trafik, vid omkörning eller nödstopp.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med till exempel en gående.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Vägren

Vägren är den del av vägen som är utanför kantlinjen, och ska i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister. För dig som bilförare är det viktigt att vägrenen inte används för långvarigt körande, utan endast tillfälligt om det är lämpligt. Lämpliga tillfällen kan vara för att släppa fram snabbare trafik, vid omkörning eller nödstopp.

I mörker eller vid dålig sikt bör vägrenen undvikas, eftersom risken då är stor för kollision med till exempel en gående.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn