Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är till skillnad från trafikförsäkring inte obligatorisk. Vagnskadeförsäkring täcker skador på ditt fordon trots att du själv orsakat skadan. Detta gäller också när det inte finns något annat fordon inblandat, som vid en singelolycka eller viltolycka. Försäkringen täcker även andra kostnader som till exempel skadegörelse på ditt fordon och bärgning.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring är till skillnad från trafikförsäkring inte obligatorisk. Vagnskadeförsäkring täcker skador på ditt fordon trots att du själv orsakat skadan. Detta gäller också när det inte finns något annat fordon inblandat, som vid en singelolycka eller viltolycka. Försäkringen täcker även andra kostnader som till exempel skadegörelse på ditt fordon och bärgning.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market