Väghållningsfordon

Väghållningsfordon

Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig.

Eftersom förare av väghållningsfordon har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken måste du vara extra försiktig vid omkörning. Ta stora säkerhetsmarginaler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Väghållningsfordon

Väghållningsfordon är fordon som används i samband med vägarbete. Förare av väghållningsfordon behöver inte följa trafikregler om fordons plats på vägen. Du får därför passera fordonet på den sida som är mest lämplig.

Eftersom förare av väghållningsfordon har stor uppmärksamhet på sitt jobb och inte den övriga trafiken måste du vara extra försiktig vid omkörning. Ta stora säkerhetsmarginaler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market