Upphinnandeolycka

Upphinnandeolycka

Upphinnandeolycka innebär att du kör på eller blir påkörd bakifrån. Det kan leda till svåra nackskador, även kallade whiplash-skador. Orsaken är ofta att en förare är ofokuserad, håller för kort avstånd till framförande fordon eller dålig sikt.

För att undvika en upphinnandeolycka:

- Håll alltid tillräckligt långt avstånd till fordonet framför dig. För att veta hur långt avstånd du ska hålla kan du använda till exempel tresekundersregeln.

- Försök att vara så fokuserad på körningen som möjligt och var uppmärksam på vad fordonet framför dig gör.

- Var uppmärksam och kör väldigt försiktigt när sikten är dålig på grund av till exempel snöfall eller dimma.

Läs mer om avståndsbedömning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Upphinnandeolycka

Upphinnandeolycka innebär att du kör på eller blir påkörd bakifrån. Det kan leda till svåra nackskador, även kallade whiplash-skador. Orsaken är ofta att en förare är ofokuserad, håller för kort avstånd till framförande fordon eller dålig sikt.

För att undvika en upphinnandeolycka:

- Håll alltid tillräckligt långt avstånd till fordonet framför dig. För att veta hur långt avstånd du ska hålla kan du använda till exempel tresekundersregeln.

- Försök att vara så fokuserad på körningen som möjligt och var uppmärksam på vad fordonet framför dig gör.

- Var uppmärksam och kör väldigt försiktigt när sikten är dålig på grund av till exempel snöfall eller dimma.

Läs mer om avståndsbedömning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market