Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den enda försäkringen som är obligatorisk att teckna. Om du inte har tecknat trafikförsäkring är det olagligt att framför din bil på allmänna vägar. Det är ägaren och den som i huvudsak kör bilen som ska teckna trafikförsäkringen.

Om du har orsakat en olycka täcker trafikförsäkringen alla skador förutom skadorna på ditt fordon. För att även dessa skador ska täckas krävs även en vagnskadeförsäkring.

Är du med i en trafikolycka, men det var inte du som orsakade olyckan, täcker den person som orsakade olyckan skadorna på ditt fordon.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den enda försäkringen som är obligatorisk att teckna. Om du inte har tecknat trafikförsäkring är det olagligt att framför din bil på allmänna vägar. Det är ägaren och den som i huvudsak kör bilen som ska teckna trafikförsäkringen.

Om du har orsakat en olycka täcker trafikförsäkringen alla skador förutom skadorna på ditt fordon. För att även dessa skador ska täckas krävs även en vagnskadeförsäkring.

Är du med i en trafikolycka, men det var inte du som orsakade olyckan, täcker den person som orsakade olyckan skadorna på ditt fordon.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market