Totalvikt

Totalvikten

Totalvikten är den sammanlagda vikten av fordonets beräknade tjänstevikt, max antal passagerare (ej föraren) och den största mängden gods man kan lasta bilen med.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Totalvikten

Totalvikten är den sammanlagda vikten av fordonets beräknade tjänstevikt, max antal passagerare (ej föraren) och den största mängden gods man kan lasta bilen med.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market