Teoriprovet

Teoriprovet

Teoriprovet, även kallad kunskapsprovet, är teoridelen av förarprovet för att ta körkort. Provet görs på en dator och består av 70 frågor som du ska svara på inom 50 minuter. 5 av frågorna väljs slumpvis bort för statistik och av resterande 65 frågor behöver du ha 52 rätt för att klara teoriprovet.

Teoriprovet görs alltid innan du gör körprovet. Körprovet kommer göras oavsett om du fick godkänt eller underkänt på teoriprovet.

Läs mer om hur du förbereder dig inför teoriprovet.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Teoriprovet

Teoriprovet, även kallad kunskapsprovet, är teoridelen av förarprovet för att ta körkort. Provet görs på en dator och består av 70 frågor som du ska svara på inom 50 minuter. 5 av frågorna väljs slumpvis bort för statistik och av resterande 65 frågor behöver du ha 52 rätt för att klara teoriprovet.

Teoriprovet görs alltid innan du gör körprovet. Körprovet kommer göras oavsett om du fick godkänt eller underkänt på teoriprovet.

Läs mer om hur du förbereder dig inför teoriprovet.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market