Tättbebyggt område

Tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område är det många saker att tänka på. Trafiken på vägarna är tätare, fler gående, fler cyklister och du ska även visa hänsyn till de som bor i närheten av vägen. Därför är bashastigheten lägre i tättbebyggt område, 50 km/h jämfört med 70 km/h utanför tättbebyggt område. På mindre gator eller i områden där det finns skolor eller dagis är hastighetsbegränsningen ofta 30 km/h.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område är det många saker att tänka på. Trafiken på vägarna är tätare, fler gående, fler cyklister och du ska även visa hänsyn till de som bor i närheten av vägen. Därför är bashastigheten lägre i tättbebyggt område, 50 km/h jämfört med 70 km/h utanför tättbebyggt område. På mindre gator eller i områden där det finns skolor eller dagis är hastighetsbegränsningen ofta 30 km/h.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market