Svängningsregeln

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.

När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.

Läs mer om olika väjningsregler.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.

När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.

Läs mer om olika väjningsregler.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn