Svängningsregeln

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.

När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.

Läs mer om olika väjningsregler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Svängningsregeln

När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.

När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.

Läs mer om olika väjningsregler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market