Spanska svängen

Spanska svängen

Vänstersväng på landsväg är en ut av de mest riskfyllda momenten i trafiken. Vid olycksdrabbade områden har man därför byggd om till den så kallade spanska svängen.

Där spanska svängen finns är det inte tillåtet att göra en vanlig vänstersväng. Det finns istället en avtagsväg till höger om vägen. Avtagsvägen svänger sedan tillbaka mot landsvägen så att du nu kan korsa vägen och komma över. Med en spansk sväng slipper du göra en riskfylld vänstersväng på landsväg.

Läs mer om vänstersväng på landsväg.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Spanska svängen

Vänstersväng på landsväg är en ut av de mest riskfyllda momenten i trafiken. Vid olycksdrabbade områden har man därför byggd om till den så kallade spanska svängen.

Där spanska svängen finns är det inte tillåtet att göra en vanlig vänstersväng. Det finns istället en avtagsväg till höger om vägen. Avtagsvägen svänger sedan tillbaka mot landsvägen så att du nu kan korsa vägen och komma över. Med en spansk sväng slipper du göra en riskfylld vänstersväng på landsväg.

Läs mer om vänstersväng på landsväg.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market