Smitning

Smitning

Smitning är när du lämnar en olycksplats utan att vidta några åtgärder. Smitning anses som ett allvarligt brott som kan leda till att ditt körkort dras in. Involverade olyckan personskador så kan det leda till fängelsestraff.

Om du är med i en olycka ska du därför, för att undvika smitning, alltid stanna kvar och hjälpa till efter bästa förmåga och lämna ut dina uppgifter till övriga inblandade i olyckan.

Läs mer om skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Smitning

Smitning är när du lämnar en olycksplats utan att vidta några åtgärder. Smitning anses som ett allvarligt brott som kan leda till att ditt körkort dras in. Involverade olyckan personskador så kan det leda till fängelsestraff.

Om du är med i en olycka ska du därför, för att undvika smitning, alltid stanna kvar och hjälpa till efter bästa förmåga och lämna ut dina uppgifter till övriga inblandade i olyckan.

Läs mer om skyldigheter och åtgärder vid trafikolycka.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market