Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter.

Negativ sannolikhetsinlärning: Du kör snabbt över ett övergångställe, trots dålig sikt, eftersom du vet att trafikanter sällan passerar här. Detta kan vara mycket trafikfarligt eftersom det är stor risk att du inte hinner bromsa och kör på en trafikant som passerar övergångstället.

Positiv sannolikhetsinlärning: Du kör lugnt och försiktigt i närheten av skolor eftersom du vet att det kan komma barn utspringandes på vägen.

Läs mer om inlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter.

Negativ sannolikhetsinlärning: Du kör snabbt över ett övergångställe, trots dålig sikt, eftersom du vet att trafikanter sällan passerar här. Detta kan vara mycket trafikfarligt eftersom det är stor risk att du inte hinner bromsa och kör på en trafikant som passerar övergångstället.

Positiv sannolikhetsinlärning: Du kör lugnt och försiktigt i närheten av skolor eftersom du vet att det kan komma barn utspringandes på vägen.

Läs mer om inlärning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn