Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter.

Negativ sannolikhetsinlärning: Du kör snabbt över ett övergångställe, trots dålig sikt, eftersom du vet att trafikanter sällan passerar här. Detta kan vara mycket trafikfarligt eftersom det är stor risk att du inte hinner bromsa och kör på en trafikant som passerar övergångstället.

Positiv sannolikhetsinlärning: Du kör lugnt och försiktigt i närheten av skolor eftersom du vet att det kan komma barn utspringandes på vägen.

Läs mer om inlärning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Sannolikhetsinlärning

Sannolikhetsinlärning innebär att du med hjälp av tidigare erfarenheter bedömer hur riskfyllda situationer är och anpassar ditt körsätt därefter.

Negativ sannolikhetsinlärning: Du kör snabbt över ett övergångställe, trots dålig sikt, eftersom du vet att trafikanter sällan passerar här. Detta kan vara mycket trafikfarligt eftersom det är stor risk att du inte hinner bromsa och kör på en trafikant som passerar övergångstället.

Positiv sannolikhetsinlärning: Du kör lugnt och försiktigt i närheten av skolor eftersom du vet att det kan komma barn utspringandes på vägen.

Läs mer om inlärning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market