Registreringsbevis

Registreringsbevis

Registreringsbevis är en identifikation för bilen, som innehåller viktig information om fordonet. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

Del 1 innehåller information om bilen som till exempel måttuppgifter på fordonet, vikter, tillåten last, vilka släp som bilen får dra etc.

Del 2 innehåller en rapportdel. Denna används vid till exempel ägarbyte, avställning eller liknande.

Läs mer om registreringsbevis och registrering.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Registreringsbevis

Registreringsbevis är en identifikation för bilen, som innehåller viktig information om fordonet. Registreringsbeviset är uppdelat i två delar.

Del 1 innehåller information om bilen som till exempel måttuppgifter på fordonet, vikter, tillåten last, vilka släp som bilen får dra etc.

Del 2 innehåller en rapportdel. Denna används vid till exempel ägarbyte, avställning eller liknande.

Läs mer om registreringsbevis och registrering.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market