Reaktionstid

Reaktionstid

Reaktionstiden är den tid det tar från att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionstiden för en människa i trafiken är normalt cirka 0.5 – 1 sekund.

Reaktionstiden försämras med åldern, men förbättras av erfarenhet. De som har bäst reaktionstid är därför medelålders förare eftersom de inte är så gamla och har ofta mycket erfarenhet.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Reaktionstid

Reaktionstiden är den tid det tar från att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionstiden för en människa i trafiken är normalt cirka 0.5 – 1 sekund.

Reaktionstiden försämras med åldern, men förbättras av erfarenhet. De som har bäst reaktionstid är därför medelålders förare eftersom de inte är så gamla och har ofta mycket erfarenhet.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market