Reaktionstid

Reaktionstid

Reaktionstiden är den tid det tar från att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionstiden för en människa i trafiken är normalt cirka 0.5 – 1 sekund.

Reaktionstiden försämras med åldern, men förbättras av erfarenhet. De som har bäst reaktionstid är därför medelålders förare eftersom de inte är så gamla och har ofta mycket erfarenhet.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Reaktionstid

Reaktionstiden är den tid det tar från att du upptäckt en fara, tills du hinner reagera. Reaktionstiden för en människa i trafiken är normalt cirka 0.5 – 1 sekund.

Reaktionstiden försämras med åldern, men förbättras av erfarenhet. De som har bäst reaktionstid är därför medelålders förare eftersom de inte är så gamla och har ofta mycket erfarenhet.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn