Rattfylleri

Rattfylleri

Rattfylleri innebär att du kört bil påverkad av alkohol eller andra droger.

Gränsen för rattfylleri går vid 0.2 promille alkohol i blodet. Straffet är böter eller fängelse upp till 6 månader, och körkortet återkallas normalt mellan en månad och tre år.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1.0 promille alkohol i blodet. Straffet är fängelse i högst två år (eller sex år om man vållat till annans död) och körkortsåterkallelse i minst 1 år.

Du kan även dömas till rattfylleri om du har under 0.2 promille alkohol i blodet om det antas att du inte kan framföra ditt fordon på ett betryggande sätt.

Läs mer om alkohol och rattfylleri.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Rattfylleri

Rattfylleri innebär att du kört bil påverkad av alkohol eller andra droger.

Gränsen för rattfylleri går vid 0.2 promille alkohol i blodet. Straffet är böter eller fängelse upp till 6 månader, och körkortet återkallas normalt mellan en månad och tre år.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1.0 promille alkohol i blodet. Straffet är fängelse i högst två år (eller sex år om man vållat till annans död) och körkortsåterkallelse i minst 1 år.

Du kan även dömas till rattfylleri om du har under 0.2 promille alkohol i blodet om det antas att du inte kan framföra ditt fordon på ett betryggande sätt.

Läs mer om alkohol och rattfylleri.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market