Parkeringsbroms

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen används för att se till att bilen inte kommer i rullning vid parkering. Det är ett separat bromssystem som i vanliga fall endast har bromsverkan på bakhjulen.

För att du inte ska glömma att lossa parkeringsbromsen innan du kör finns en varningslampa på instrumentpanelen till hjälp.

För att testa att parkeringsbromsen fungerar kan du försiktigt försöka att köra med parkeringsbromsen åtdragen.

Läs mer om parkeringsbroms och andra bromssystem.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Parkeringsbroms

Parkeringsbromsen används för att se till att bilen inte kommer i rullning vid parkering. Det är ett separat bromssystem som i vanliga fall endast har bromsverkan på bakhjulen.

För att du inte ska glömma att lossa parkeringsbromsen innan du kör finns en varningslampa på instrumentpanelen till hjälp.

För att testa att parkeringsbromsen fungerar kan du försiktigt försöka att köra med parkeringsbromsen åtdragen.

Läs mer om parkeringsbroms och andra bromssystem.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market