Obevakat övergångställe

Obevakat övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående passerar vägen. Obevakade övergångsställen är inte är utrustade med ljus- eller ljudsignaler eller polisman. Vid obevakade övergångsställen har du väjningsplikt mot gående som är ute på vägen eller de som precis ska börja gå ut.

För att undvika missförstånd och olyckor vid obevakade övergångställen kan du söka ögonkontakt med den gående. Däremot ska du aldrig vinka fram en gående! Den gående kan då känna sig trygg och glömma bort att kolla efter trafik i ett annat körfält.

Läs mer om obevakat och bevakat övergångsställe.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Obevakat övergångsställe

Ett övergångsställe är en plats där gående passerar vägen. Obevakade övergångsställen är inte är utrustade med ljus- eller ljudsignaler eller polisman. Vid obevakade övergångsställen har du väjningsplikt mot gående som är ute på vägen eller de som precis ska börja gå ut.

För att undvika missförstånd och olyckor vid obevakade övergångställen kan du söka ögonkontakt med den gående. Däremot ska du aldrig vinka fram en gående! Den gående kan då känna sig trygg och glömma bort att kolla efter trafik i ett annat körfält.

Läs mer om obevakat och bevakat övergångsställe.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market