Nollvisionen

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden till Sveriges arbete för en trafiksäkrare miljö. Nollvisionens långsiktiga mål är att ingen skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Detta kan ses som ett omöjligt mål att nå, men är enligt Trafikverket är det mer ett etiskt förhållningssätt och en strategi. Sedan 1997 har Sverige med nollvisionen som grund halverat antal omkomna i trafiken.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Nollvisionen

Nollvisionen är grunden till Sveriges arbete för en trafiksäkrare miljö. Nollvisionens långsiktiga mål är att ingen skadas allvarligt eller dödas i trafiken. Detta kan ses som ett omöjligt mål att nå, men är enligt Trafikverket är det mer ett etiskt förhållningssätt och en strategi. Sedan 1997 har Sverige med nollvisionen som grund halverat antal omkomna i trafiken.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market