Motorvärmare

Motorvärmare

Motorvärmare värmer upp motorn innan start för att motverka kallstarter. Den drivs av el och kopplas in i ett 230V uttag. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen.

Ungefärlig tid:

-15 °C     -     90 min

0 °C        -     60 min

10 °C       -      30 min

Fördelar med motorvärmare:

- Mindre bränsleförbrukning

- Mindre miljöskadliga utsläpp

- Mindre slitage på motorn

Läs mer om motorvärmare och utrustning som minskar miljöpåverkan.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Motorvärmare

Motorvärmare värmer upp motorn innan start för att motverka kallstarter. Den drivs av el och kopplas in i ett 230V uttag. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen.

Ungefärlig tid:

-15 °C     -     90 min

0 °C        -     60 min

10 °C       -      30 min

Fördelar med motorvärmare:

- Mindre bränsleförbrukning

- Mindre miljöskadliga utsläpp

- Mindre slitage på motorn

Läs mer om motorvärmare och utrustning som minskar miljöpåverkan.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn