Motorvärmare

Motorvärmare

Motorvärmare värmer upp motorn innan start för att motverka kallstarter. Den drivs av el och kopplas in i ett 230V uttag. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen.

Ungefärlig tid:

-15 °C     -     90 min

0 °C        -     60 min

10 °C       -      30 min

Fördelar med motorvärmare:

- Mindre bränsleförbrukning

- Mindre miljöskadliga utsläpp

- Mindre slitage på motorn

Läs mer om motorvärmare och utrustning som minskar miljöpåverkan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Motorvärmare

Motorvärmare värmer upp motorn innan start för att motverka kallstarter. Den drivs av el och kopplas in i ett 230V uttag. Hur lång tid motorvärmaren ska vara inkopplad beror på temperaturen.

Ungefärlig tid:

-15 °C     -     90 min

0 °C        -     60 min

10 °C       -      30 min

Fördelar med motorvärmare:

- Mindre bränsleförbrukning

- Mindre miljöskadliga utsläpp

- Mindre slitage på motorn

Läs mer om motorvärmare och utrustning som minskar miljöpåverkan.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market