Motorväg

Motorväg

Motorvägar är byggda säkrare än vanliga vägar och avsedda för trafik med högre hastighet. Vägen är uppdelad i två körbanor, en i vardera riktning. Vilka som får trafikera en motorväg är begränsat.

Förbjuden trafik på motorväg:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud

Läs mer om motorväg och motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Motorväg

Motorvägar är byggda säkrare än vanliga vägar och avsedda för trafik med högre hastighet. Vägen är uppdelad i två körbanor, en i vardera riktning. Vilka som får trafikera en motorväg är begränsat.

Förbjuden trafik på motorväg:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud

Läs mer om motorväg och motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market