Motortrafikled

Motortrafikled

Till skillnad från motorväg har motortrafikled i regel endast en körbana som är dubbelriktad. Påfarterna saknar i regel accelerationsfält och då gäller väjningsplikt. På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg.

Förbjuden trafik på motorväg/motortrafikled:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg/motortrafikled gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud

Läs mer om motorväg och motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Motortrafikled

Till skillnad från motorväg har motortrafikled i regel endast en körbana som är dubbelriktad. Påfarterna saknar i regel accelerationsfält och då gäller väjningsplikt. På motortrafikled gäller samma regler som på motorväg.

Förbjuden trafik på motorväg/motortrafikled:

- Gående

- Cyklister

- Mopedister

- Trafik med traktor och motorredskap (gäller ej motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar)

På motorväg/motortrafikled gäller även:

- Stoppförbud

- Vändningsförbud

- Backningsförbud

Läs mer om motorväg och motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market