Moped klass I

Moped klass I

Moped klass I är ett tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 45 km/h.

 

Moped klass I måste vara registrerad och ska därför ha registreringsskylt. Mopeden måste ha trafikförsäkring för att få köras och får inte framföras på cykelbanor.

 

För att få köra moped klass I krävs AM körkort och att du fyllt 15 år.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Moped klass I

Moped klass I är ett tvåhjuligt motordrivet fordon som är konstruerat för en hastighet på högst 45 km/h.

 

Moped klass I måste vara registrerad och ska därför ha registreringsskylt. Mopeden måste ha trafikförsäkring för att få köras och får inte framföras på cykelbanor.

 

För att få köra moped klass I krävs AM körkort och att du fyllt 15 år.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market