Lätt släpvagn

Lätt släpvagn

Lätt släpvagn, även kallad lätt släpfordon.

Alla släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg räknas som lätt släpvagn. En lätt släpvagn kan ha en totalvikt över 750 kg och fortfarande räknas som lätt, så länge släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

För att dra ännu tyngre släpvagn krävs antingen utökad B-behörighet eller BE-behörighet.

Läs mer om regler för släpvagn.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Lätt släpvagn

Lätt släpvagn, även kallad lätt släpfordon.

Alla släpvagnar som har en totalvikt på högst 750 kg räknas som lätt släpvagn. En lätt släpvagn kan ha en totalvikt över 750 kg och fortfarande räknas som lätt, så länge släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

För att dra ännu tyngre släpvagn krävs antingen utökad B-behörighet eller BE-behörighet.

Läs mer om regler för släpvagn.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market