Lätt lastbil

Lätt lastbil

För att en lastbil ska klassas som lätt får den ha en totalvikt på högst 3.5 ton. För att få köra lätt lastbil krävs samma behörighet som för personbil, det vill säga B-körkort.

För en lätt lastbil gäller vanliga hastighetsbegränsningarna, till skillnad från tung lastbil som till exempel endast får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Lätt lastbil

För att en lastbil ska klassas som lätt får den ha en totalvikt på högst 3.5 ton. För att få köra lätt lastbil krävs samma behörighet som för personbil, det vill säga B-körkort.

För en lätt lastbil gäller vanliga hastighetsbegränsningarna, till skillnad från tung lastbil som till exempel endast får köra 90 km/h på motorväg eller motortrafikled.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market