Kylvätska

Kylvätska

Kylvätska finns i motorns kylsystem. Om vätskenivån är för låg kan motorn överhettas.

Kylvätskan består av en blandning av hälften vatten och hälften glykol. Vatten blandas ut med glykol eftersom det skyddar mot rost och förhindrar att vätskan fryser. Innan varje vinter ska du därför kontrollera glykolmängden i vattnet för att minska risken för att sönderfrysning.

Läs mer om kylsystemet.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Kylvätska

Kylvätska finns i motorns kylsystem. Om vätskenivån är för låg kan motorn överhettas.

Kylvätskan består av en blandning av hälften vatten och hälften glykol. Vatten blandas ut med glykol eftersom det skyddar mot rost och förhindrar att vätskan fryser. Innan varje vinter ska du därför kontrollera glykolmängden i vattnet för att minska risken för att sönderfrysning.

Läs mer om kylsystemet.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market