Krockkudde

Krockkudde

Krockkudde finns i framsätet för att skydda mot skador i ansikte och bröst. Den ska användas i kombination med bilbälte.

För att krockkudden ska blåsas upp krävs det en kollision på minst 20-30 km/h. Om du sitter för nära krockkudden kan du skada dig när den blåses upp. Du ska därför inte sitta närmare än 25 cm från ratten.

Krockkudden får inte vara inkopplad om det finns en monterad bilbarnstol på platsen!

Läs mer om krockkudde och annan skyddsutrustning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Krockkudde

Krockkudde finns i framsätet för att skydda mot skador i ansikte och bröst. Den ska användas i kombination med bilbälte.

För att krockkudden ska blåsas upp krävs det en kollision på minst 20-30 km/h. Om du sitter för nära krockkudden kan du skada dig när den blåses upp. Du ska därför inte sitta närmare än 25 cm från ratten.

Krockkudden får inte vara inkopplad om det finns en monterad bilbarnstol på platsen!

Läs mer om krockkudde och annan skyddsutrustning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market