Katalysator

Katalysator

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten.

För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall. Därför ska du koppla in motorvärmare och förvärma motorn innan du startar den.

Läs mer om katalysator och motorvärmare.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Katalysator

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten.

För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall. Därför ska du koppla in motorvärmare och förvärma motorn innan du startar den.

Läs mer om katalysator och motorvärmare.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn