Katalysator

Katalysator

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten.

För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall. Därför ska du koppla in motorvärmare och förvärma motorn innan du startar den.

Läs mer om katalysator och motorvärmare.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Katalysator

En katalysator renar bilens avgaser så att mindre av de hälsoskadliga ämnena släpps ut. Mellan 80-95% av de skadliga ämnena omvandlas till koldioxid och vatten.

För att katalysatorn ska fungera så behöver den nå sin arbetstemperatur, 400-600 °C. Detta leder till att utsläppen ökar om katalysatorn är kall. Därför ska du koppla in motorvärmare och förvärma motorn innan du startar den.

Läs mer om katalysator och motorvärmare.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market