Imitationsinlärning

Imitationsinlärning

Imitationsinlärning betyder att du tar efter och lär dig av andras beteende. Det kan till exempel vara andra fordon i trafiken, vänner eller föräldrar.

I många fall är imitationsinlärning positivt för att du ska lära dig. Det kan däremot också vara negativt om du omedvetet tar efter dåliga beteenden från andra.

Läs mer om imitationsinlärning och andra sätt att lära sig på.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Imitationsinlärning

Imitationsinlärning betyder att du tar efter och lär dig av andras beteende. Det kan till exempel vara andra fordon i trafiken, vänner eller föräldrar.

I många fall är imitationsinlärning positivt för att du ska lära dig. Det kan däremot också vara negativt om du omedvetet tar efter dåliga beteenden från andra.

Läs mer om imitationsinlärning och andra sätt att lära sig på.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market