Imitationsinlärning

Imitationsinlärning

Imitationsinlärning betyder att du tar efter och lär dig av andras beteende. Det kan till exempel vara andra fordon i trafiken, vänner eller föräldrar.

I många fall är imitationsinlärning positivt för att du ska lära dig. Det kan däremot också vara negativt om du omedvetet tar efter dåliga beteenden från andra.

Läs mer om imitationsinlärning och andra sätt att lära sig på.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Imitationsinlärning

Imitationsinlärning betyder att du tar efter och lär dig av andras beteende. Det kan till exempel vara andra fordon i trafiken, vänner eller föräldrar.

I många fall är imitationsinlärning positivt för att du ska lära dig. Det kan däremot också vara negativt om du omedvetet tar efter dåliga beteenden från andra.

Läs mer om imitationsinlärning och andra sätt att lära sig på.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn