Högerregeln

Högerregeln

Högerregeln innebär att du har väjningsplikt mot trafik som kommer från höger, antingen i korsningar eller på öppna platser som till exempel parkeringsområde.

Högerregeln gäller inte i följande situationer:

-Om det finns trafikljus eller om vägmärkena Stopplikt eller Väjningsplikt är uppsatta

-I cirkulationsplats

-Vid infart eller när du kör på huvudled

-Vid accelerationsfält

Läs mer om högerregeln och andra väjningsregler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Högerregeln

Högerregeln innebär att du har väjningsplikt mot trafik som kommer från höger, antingen i korsningar eller på öppna platser som till exempel parkeringsområde.

Högerregeln gäller inte i följande situationer:

-Om det finns trafikljus eller om vägmärkena Stopplikt eller Väjningsplikt är uppsatta

-I cirkulationsplats

-Vid infart eller när du kör på huvudled

-Vid accelerationsfält

Läs mer om högerregeln och andra väjningsregler.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market