Helförsäkring

Helförsäkring

Helförsäkring inkluderar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Den största skillnaden med helförsäkring jämfört med halv- eller trafikförsäkring är att den även täcker skador på ditt fordon ifall du orsakat olyckan. Helförsäkring är frivillig, det är endast trafikförsäkring som är obligatoriskt.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Helförsäkring

Helförsäkring inkluderar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Den största skillnaden med helförsäkring jämfört med halv- eller trafikförsäkring är att den även täcker skador på ditt fordon ifall du orsakat olyckan. Helförsäkring är frivillig, det är endast trafikförsäkring som är obligatoriskt.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market