Helförsäkring

Helförsäkring

Helförsäkring inkluderar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Den största skillnaden med helförsäkring jämfört med halv- eller trafikförsäkring är att den även täcker skador på ditt fordon ifall du orsakat olyckan. Helförsäkring är frivillig, det är endast trafikförsäkring som är obligatoriskt.

Läs mer om försäkringar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Helförsäkring

Helförsäkring inkluderar trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Den största skillnaden med helförsäkring jämfört med halv- eller trafikförsäkring är att den även täcker skador på ditt fordon ifall du orsakat olyckan. Helförsäkring är frivillig, det är endast trafikförsäkring som är obligatoriskt.

Läs mer om försäkringar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn