Heldragen linje

Heldragen linje

Heldragen linje får inte överskridas med vissa undantag:

-Om du ska undvika ett hinder och det finns inte tillräckligt med plats på vägen

-Om det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen

-När du ska åka till eller från en fastighet

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Heldragen linje

Heldragen linje får inte överskridas med vissa undantag:

-Om du ska undvika ett hinder och det finns inte tillräckligt med plats på vägen

-Om det finns en streckad linje på höger sida av den heldragna linjen

-När du ska åka till eller från en fastighet

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market