Handlingsberedskap

Handlingsberedskap

Handlingsberedskap betyder att du är beredd att handla, ofta i riskfyllda trafiksituationer.

Om du är handlingsberedd minskas reaktionstiden markant och risken för en trafikolycka minskar. Erfarna förare har ofta snabbare reaktionstid eftersom de lättare kan bedöma riskerna i trafiken och är därför oftare handlingsberedda.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Handlingsberedskap

Handlingsberedskap betyder att du är beredd att handla, ofta i riskfyllda trafiksituationer.

Om du är handlingsberedd minskas reaktionstiden markant och risken för en trafikolycka minskar. Erfarna förare har ofta snabbare reaktionstid eftersom de lättare kan bedöma riskerna i trafiken och är därför oftare handlingsberedda.

Läs mer om reaktionssträcka och reaktionstid.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market