Handledartillstånd

Handledartillstånd

För att kunna vara handledare krävs det ett handledartillstånd. För att få detta finns det specifika krav. Du ska ha fyllt 24 år och måste haft ditt körkort i minst fem av de senaste tio åren.

Efter att du ansökt och fått handledartillstånd är det giltigt i fem år. Det är även viktigt att tänka på att det är du som handledare som har allt ansvar under körningen.

Läs mer om att ta körkort.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Handledartillstånd

För att kunna vara handledare krävs det ett handledartillstånd. För att få detta finns det specifika krav. Du ska ha fyllt 24 år och måste haft ditt körkort i minst fem av de senaste tio åren.

Efter att du ansökt och fått handledartillstånd är det giltigt i fem år. Det är även viktigt att tänka på att det är du som handledare som har allt ansvar under körningen.

Läs mer om att ta körkort.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn