Handledartillstånd

Handledartillstånd

För att kunna vara handledare krävs det ett handledartillstånd. För att få detta finns det specifika krav. Du ska ha fyllt 24 år och måste haft ditt körkort i minst fem av de senaste tio åren.

Efter att du ansökt och fått handledartillstånd är det giltigt i fem år. Det är även viktigt att tänka på att det är du som handledare som har allt ansvar under körningen.

Läs mer om att ta körkort.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Handledartillstånd

För att kunna vara handledare krävs det ett handledartillstånd. För att få detta finns det specifika krav. Du ska ha fyllt 24 år och måste haft ditt körkort i minst fem av de senaste tio åren.

Efter att du ansökt och fått handledartillstånd är det giltigt i fem år. Det är även viktigt att tänka på att det är du som handledare som har allt ansvar under körningen.

Läs mer om att ta körkort.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market