Halvförsäkring

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det är endast trafikförsäkring som är obligatorisk, medan delkaskoförsäkringen är frivillig. Därför är även halvförsäkring frivilligt.

Om du har tecknat halvförsäkring täcks kostnader vid till exempel brand och stöld, vilket inte hade täckts av endast trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det är endast trafikförsäkring som är obligatorisk, medan delkaskoförsäkringen är frivillig. Därför är även halvförsäkring frivilligt.

Om du har tecknat halvförsäkring täcks kostnader vid till exempel brand och stöld, vilket inte hade täckts av endast trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn