Halvförsäkring

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det är endast trafikförsäkring som är obligatorisk, medan delkaskoförsäkringen är frivillig. Därför är även halvförsäkring frivilligt.

Om du har tecknat halvförsäkring täcks kostnader vid till exempel brand och stöld, vilket inte hade täckts av endast trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår trafik- och delkaskoförsäkring. Det är endast trafikförsäkring som är obligatorisk, medan delkaskoförsäkringen är frivillig. Därför är även halvförsäkring frivilligt.

Om du har tecknat halvförsäkring täcks kostnader vid till exempel brand och stöld, vilket inte hade täckts av endast trafikförsäkring.

Läs mer om försäkringar.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market