Glykol

Glykol

Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost.

Om vätskenivån i kylsystemet är för låg finns det risk för att motorn överhettas.

Läs mer om motorns kylsystem och överhettning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn      

 

Glykol

Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost.

Om vätskenivån i kylsystemet är för låg finns det risk för att motorn överhettas.

Läs mer om motorns kylsystem och överhettning.

Alla körkortsfrågor från 2020

 Öva inför Trafikverkets prov              

 Över 1000 frågor med förklaringar 

 Plugga i mobilen och på datorn