Glykol

Glykol

Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost.

Om vätskenivån i kylsystemet är för låg finns det risk för att motorn överhettas.

Läs mer om motorns kylsystem och överhettning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market

 

Glykol

Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost.

Om vätskenivån i kylsystemet är för låg finns det risk för att motorn överhettas.

Läs mer om motorns kylsystem och överhettning.

Now we have theory in English!

 Over 1000 questions in English                     

 The latest questions from 2019                 

 The best english questions on the market